Fysieke Belasting

Arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een verkeerde werkhouding of te zware fysieke belasting komt helaas nog veel te vaak voor en is kostbaar. Om klachten te voorkomen is het van belang dat u een goede werkhouding aanneemt. In de training ‘Fysieke Belasting’ geven wij u inzicht in een goede werkhouding. U krijgt aanbevelingen om uw eigen werksituatie te verbeteren.

Er wordt uitleg gegeven over vormen van fysieke belasting, gevolgen van zwaar belast werken en het voorkomen van fysieke overbelasting. Er wordt aandacht besteed aan een goede zit- en werkhouding. Tevens wordt er geoefend met juiste tiltechnieken en het op een juiste wijze werken met rolcontainers en handpalletwagens.

De deelnemer krijgt inzicht in het belang van een goede werkhouding en werksituatie en weet binnen de eigen werkplek zijn werkhouding te optimaliseren.