Lading Zekeren 03

Het is een belangrijk onderdeel van het werk als vrachtwagenchauffeur; het zekeren van de lading. Jaarlijks zijn er veel ongelukken door niet of onvoldoende gezekerde lading dat gaat schuiven tijdens het transport. Verschillende soorten ladingen vereisen verschillende methodes van zekeren. Met deze cursus doe je kennis en vaardigheden op zodat je alle lading veilig en goed gezekerd kunt vervoeren.

Programma
– Methodes en principes van lading zekeren
– Wettelijke verantwoordelijkheden van de chauffeur
– Vastzetmiddelen juist gebruiken en toepassen
– Bewustheid van verschillende regelgeving in binnen- en buitenland
– Vastzetmiddelen juist gebruiken en toepassen;
– Invloed op stabiliteit

Resultaat
De cursist kan een lading stuwen en verankeren op basis van de wettelijke eisen. Veiliger, sneller en conform de richtlijnen zekeren.

Duur
De cursus duurt één dag, van 8.00 tot 16.00 uur en telt mee voor 7 nascholingsuren voor code 95. De cursus bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk. Door middel van demonstratie en oefening worden de cursisten uitgedaagd. De cursus bevat 60 minuten pauze.

Code 95
Deze cursus telt voor 7 uren mee voor Code95.