Rijoptimalisatie W02

Chauffeurs worden op hun werkplek en tijdens hun werkzaamheden individueel getraind op het behoud van een optimale rijstijl en een rationeel en veilig rijgedrag. De focus ligt op het voorkomen van ongelukken, vermijden van fouten, rekening houden met anderen en weers- en verkeersomstandigheden.

Programma

– Defensief rijden
– Schadeformulieren
– Kijken, observeren, concentreren en rijtechnieken
– Spiegelstand en het stellen van spiegels
– Kennis, attitude en chauffeursgedrag
– Staat van het voertuig en brandstofverbruik
– Controle houden op en manoeuvreren met voertuigen
– Voorkomen van ongevallen en terugdringen van schades
– Weersomstandigheden.

Resultaat
De cursist leert veilig en defensief te rijden.

Duur
– E-learning: 4 uren e-learning + 3 uren klassikaal les

Code 95
Deze cursus telt voor 7 (praktijk) uren mee voor Code95.

Let op: voor deze opleiding kan SOOB subsidie aangevraagd worden.
Voor meer info zie onze pagina over de SOOB certificering.