Verkeerseducatie U47

Het doel van de cursus Verkeerseducatie is het updaten en weer op peil brengen van de kennis van verkeers- en gedragsregels en de betekenis van verkeerstekens en aanwijzingen. Hiernaast kan de chauffeur benoemen welke risicovolle neigingen hij/zij heeft en kan beschrijven hoe hiermee om te gaan. Ook komen de laatste wijzigingen aan bod op het gebied van wet- en regelgeving en wijzigingen in verkeersborden en verkeerstekens.

Programma
– Update van verkeersregels
– Hoe te handelen in risicovolle situaties
– Internationaal geldende verkeersregels
– Rij- en rusttijden
– Gedragsregels
– Gevaarherkenning, risicovolle neigingen en situaties
– Tunnel en tunnelveiligheid
– Verkeerswet- en regelgeving
– Verkeersborden

Resultaat
De kennis omtrent de verkeersregels-, borden en -tekens wordt opgefrist.

Duur
– E-learning: 4 uren e-learning + 3 uren klassikaal les

Code 95
Deze cursus telt voor 7 uren mee voor Code95.