Geconditioneerd Vervoer U10

Chauffeurs die bederfelijke goederen vervoeren moeten voldoen aan steeds strengere eisen. Zowel wat zijn rijvaardigheid betreft en zijn handelen tijdens het laden en lossen. Dit is logisch, want levensmiddelen kunnen bij bederf een gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Ook de consument stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van levensmiddelen. De overheid vaardigt regelmatig nieuwe wetgeving uit ter bescherming van de voedselveiligheid, zoals de HACCP-regeling. Transport is een gevoelige schakel in de koelketen en binnen die keten kunnen diverse situaties ontstaan waar voedselverontreiniging mogelijk is. De rol van chauffeurs is belangrijk bij het bewaken van de kwaliteit tijdens het geconditioneerd vervoer.

Programma
– Hygiëne en productkennis
– Persoonlijke beschermingsmiddelen
– Reinigen en desinfecteren
– Productgroepen
– Temperatuur en metingen
– Laad en losprocedures
– Koel- en verwarminginstallaties
– Basiskennis en techniek
– Handelen bij storingen 

Resultaat
Met deze opleiding en het te behalen diploma kan de chauffeur zijn vakbekwaamheid aantoonbaar maken.

Duur
Regulier: dagcursus 08:00 – 16:00 uur.

Code 95
Deze cursus telt voor 7 uren mee voor Code95.