Rijopleidingen

 

Rijopleiding C zonder Code95

Het traject van rijopleiding C begint met een theorie-examen bij het CBR:

RVM1-C examen. In dit examen krijgen kandidaten basiskennis vragen over verkeer, techniek, lading en wetgeving (administratie). 

Wanneer het theorie-examen is behaald ga je door met de praktijklessen. Deze rijlessen worden gevolgd in blokken van twee uur. Aan het begin van de rijopleiding stemmen we een planning af, met uitzicht op een examendatum. De lessen en het rijexamen vinden plaats in Emmeloord en omstreken. Tijdens de praktijklessen bereidt onze vakbekwame docent u voor op het praktijkexamen. Er wordt onder meer aandacht besteed aan de voorbereiding en controle van het voertuig en papieren, het rijden binnen en buiten de bebouwde kom en op verschillende wegtypen. In de rijlessen worden bijzondere verrichtingen geoefend en uitgevoerd. Denk hierbij aan de verrichting ‘bocht achteruit’ en keren door middel van steken. Daarnaast leert u het voertuig te beheersen op verschillende onderdelen en u wordt zo klaargestoomd tot een veilige weggebruiker.

 

Rijopleiding C met Code 95

Wanneer je het rijbewijs gaat gebruiken om o.a. goederen te vervoeren voor derden is het verplicht om je code 95 vakbekwaamheid te behalen. Dit bestaat uit vier onderdelen:
– 2 theorie-examens (VM2-C en VM3-C) 
– Praktische Toets
– Toets Besloten Terrein

VM2-C (Code95)
In dit examen krijgen kandidaten inzichts- en toepassingsvragen over:  voertuigkennis en optimaal gebruik van het voertuig. Basiskennis voertuigtechniek, taak van de chauffeur bij onderhoud en storingen. Elektronische en mechanische systemen. Lading en lading zekeren.

VM3-C (Code95)
In dit examen krijgen kandidaten inzicht -en toepassingsvragen over: wetgeving – arbeidstijdenwet- arbeidstijdenbesluit en tachograaf. Veiligheid, gezondheid en branche-bedrijfsvragen.

Praktische toets (VPTC)
Bij deze toets doorloop je het complete laad- en losproces. Deze toets wordt verzorgd bij ons op locatie, in twee dagdelen. De dag begint met een goede voorbereiding. Zo leer je omgaan met verschillende materialen en laad- en los processen. Na de voorbereiding begint jouw individuele toetsmoment. Deze duurt 60 minuten. Onderwerpen die aan bod komen:

  • het laden, stuwen, vastzetten en lossen van lading;
  • voorkomen van criminaliteit en illegaliteit;
  • voorkomen van fysieke risico’s;
  • invullen van een Europees schadeformulier;
  • maatregelen bij noodsituaties;
  • maatregelen bij gladheid en storingen;  

Toets Besloten terrein (VPBC)
De Toets Besloten Terrein is toegespitst op het manoeuvreren met de bakwagen op een parcours. De toets wordt verzorgd op Urk, in één dagdeel. 


Rijopleiding CE

Wanneer je in het bezit bent van categorie C is het mogelijk om de rijopleiding E achter C te volgen. Met deze rijopleiding wordt je opgeleid om te rijden met een trekker-oplegger combinatie, of een bakwagen met aanhangwagen. Theorie-examens zijn hiervoor niet meer nodig. Je volgt rijlessen in Emmeloord en omstreken, welke in blokken van twee uur plaats vinden. Je sluit het traject af met een praktijkexamen, welke ook in Emmeloord plaats vindt. 


Theoriecursussen
Voor alle theorie-examens bieden wij theoriecursussen aan waarin de stof wordt verduidelijkt en handvaten worden toegereikt hoe de stof het beste geleerd kan worden. Dit kan zowel in groepsvorm, als individueel. Als je hier meer informatie over wilt ontvangen, horen we het graag!

 

Interesse? Vraag een offerte bij ons op!

 

Let op: voor deze opleiding kan SOOB subsidie aangevraagd worden.
Voor meer info zie onze pagina over de SOOB certificering.