SOOB subsidie

Mulder Training is door het Sectorinstituut Transport en Logistiek aangesteld als gecertificeerd opleider Transport & Logistiek. Via www.soobsubsidiepunt.nl kunt u SOOB-subsidie aanvragen voor diverse opleidingen, waaronder de diverse rijopleidingen. Wij ondersteunen u graag bij het aanvragen en indienen van het subsidiedossier.

Opleidingen waar SOOB-subsidie voor aangevraagd kan worden:

Praktijkcursus Het Nieuwe Rijden € 75,-
Praktijkcursus Schadepreventie € 75,-
Praktijkcursus Manoeuvreren € 75,-
VCA € 100,-
Sociale Veiligheid € 75,-
Fysieke Belasting € 75,-

Ook voor rijopleidingen kan SOOB subsidie worden aangevraagd. Kijk voor de subsidiebedragen per module op:

https://www.soobsubsidiepunt.nl/welke-subsidies-zijn-er/subsidie-voor-rijopleidingen