SOOB subsidie

Mulder Training is door het Sectorinstituut Transport en Logistiek aangesteld als gecertificeerd opleider Transport & Logistiek. Via www.soobsubsidiepunt.nl kunt u SOOB-subsidie aanvragen voor diverse opleidingen, waaronder de diverse rijopleidingen. Wij ondersteunen u graag bij het aanvragen en indienen van het subsidiedossier.

Opleidingen waar SOOB-subsidie voor aangevraagd kan worden: 

Praktijkcursus Het Nieuwe Rijden  €        125
Praktijkcursus Rijoptimalisatie  €        175
Sociale Veiligheid  €          75
Fysieke Belasting  €          75
VCA  €        100

Ook voor rijopleidingen kan SOOB subsidie worden aangevraagd. Kijk voor de subsidiebedragen per module op:

https://www.soobsubsidiepunt.nl/welke-subsidies-zijn-er/subsidie-voor-rijopleidingen