Lading Zekeren

Het op de juiste wijze zekeren van de lading is van groot belang bij wegvervoer. Het schuiven van de lading is nog altijd een van de grootste oorzaken van ongelukken met vrachtauto’s. Het letsel en de schade die hierbij ontstaan, zijn vaak enorm. Dit verklaart ook de hoge boetes voor het onjuist zekeren. Deze training staat dan ook in het teken van bewustwording van de risico’s bij belading en technieken om deze risico’s uit te sluiten.

Deze training is in de eerste plaats bedoeld voor chauffeurs, die vaak niet alleen verantwoordelijk zijn voor het beladen, maar ook voor het vervoeren van de lading. Ook voor overslagmedewerkers en leidinggevenden is deze training erg zinvol, zij doen hiermee kennis op waarmee ook zij ongevallen kunnen voorkomen.

Programma
– Risico’s en gevolgen van niet goed laden
– Wet- en regelgeving & Europese richtlijnen
– Verantwoordelijkheden van de betrokken partijen
– Methoden en principes van lading zekeren
– Krachten die spelen bij het vervoeren van lading
– Gebruik van oa. spanbanden, kettingen, blokken
– Gebruik van eenvoudige zekeringstabellen

Resultaat
Deze training staat in het teken van bewustwording van de risico’s bij belading en technieken om deze risico’s uit te sluiten.

Duur
1 dag

CODE95
Deze cursus telt voor 7 uren mee voor Code95.